Actualité

Nait Offallkonzept

Léif Bierger,

D’Gemeng Waldbriedemes kritt en neit Offallkonzept ab dem 1. Juli 2019. Dëst Konzept ass drop ausgeluecht dem Bierger e méi grousse Confort ze ginn, mee awer och fir d’Reduzéierung vum Offall ze ënnerstëtzen.

Weider Infoen fannt der enner der Rubrik Environnement - Gestion déchets.